İnternet ile web arasındaki fark nedir?

internet-nedir?-web-nedir?-web-sayfasi-nedir?-web-sitesi-nedir?-web-adresi-nedir?-alan-adi-domain-nedir?-alt-alan-adi-subdomain-nedir? 

   Birçok kişi İnternet ve World Wide Web veya sadece web terimlerini birbirinin yerine kullanır, ancak aslında iki terim eşanlamlı değildir. İnternet ve web iki ayrı ama birbiriyle ilişkili şeylerdir.

İnternet Nedir?

   İnternet devasa bir ağ ağıdır. Milyonlarca bilgisayarı küresel olarak birbirine bağlar; her ikisi de internete bağlı olduğu sürece herhangi bir bilgisayar diğer bilgisayarla iletişim kurabilir.

Web Nedir?

   Dünya çapında ağ veya basitçe web, internet ortamı üzerinden bilgiye erişmenin bir yoludur. İnternetin üzerine kurulmuş bir bilgi paylaşım modelidir.

Web Sayfası Nedir?

   Bir web sayfası, kağıt sayfa gibi bir belge yığınıdır ancak web sayfaları, kağıt sayfaların yapamadığı çok kullanışlı bazı şeyleri yapabilir. İnternete standart bir arayüzdür. Tarayıcınıza hangi sayfayı görmek istediğinizi söylersiniz ve sayfa ekranınızda görünür. Bir web sayfası, İnternet veya başka bir ağ üzerinden bir İnternet tarayıcısı kullanılarak erişilebilen HyperText Markup Language (HTML) kullanılarak yazılmıştır. Bir web sayfasına bir URL adresi girilerek erişilir ve diğer web sayfalarına ve dosyalara metin, grafik ve köprüler içerebilir.

Web Sitesi Nedir?

   Bir web sitesi veya basitçe bir site, birlikte gruplandırılmış ve genellikle çeşitli şekillerde birbirine bağlanan bir web sayfaları koleksiyonudur.

Web Sunucusu Nedir?

   Web sunucusu, İnternet'te bir web sitesini barındıran bir bilgisayardır.

Web Adresi Nedir?

   Her web sitesinin benzersiz bir adresi vardır ve her zaman xxx.xxx.xxx.xxx gibi sayısal formatta IP adresi olarak benzersiz şekilde tanımlanan bir elektronik adresi ifade eder. Ancak insanlar alan adı denilen sayısal adres yerine isimleri kullanmayı tercih ediyor. DNS, bir adı bir adresle veya bir adresi bir adla eşleyebilir. Örneğin, xxx.xxx.xxx.xxx alan adı, www.markabilisim.com için bir internet adresinin yerini belirler. Bu alan adlarında, farklı organizasyon düzeylerini gösteren, noktalarla ayrılmış farklı kelimeler bulunur.

Domain (alan adı) Nedir? Subdomain (alt alan adı) Nedir?

   Etki alanının her bir bölümüne ALT ALAN adı verilir. En sağdaki alt alan adı (.com .edu), web sitesinin kuruluş türünü veya amacını tanımlayan üst düzey alan adı (TLD) olarak adlandırılır. .com ticari işletmeyi, .edu ise eğitim kurumu vb. anlamına gelir. Alan adının solunda yer alan kısmı ikinci seviye alan adı (SLD), alan adının TLD'den önce gelen ve alan adının sahibi olan belirli kuruluşu veya kişiyi tanımlayan kısmıdır. IP adresiyle ilişkili “markabilisim” olarak organizasyon adını ifade eden ikinci düzey alan adı (SLD) olarak adlandırılır.

Örneğin, alan adınız (domain) “markabilisim.com, ise ”, Bloğunuz “blog.markabilisim.com” alt alan adına sahip olabilir. Aslında markabilisim'de com'un alt alan adıdır.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi "blog.markabilisim.com"da com=(TLD) markabilisim=(SLD) ve blog=(subdomain)

Alt alan adınızı birincil alan adınıza ek bir özellik olarak düşünebilirsiniz.